Regulamin sklepu internetowego 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 

1. Butik KAiRA, który należy do firmy "Temida Katarzyna Stępień" figurująca w rejestrze gospodarczym pod Numerem Identyfikacji Podatkowej: 7712710227, REGON: 380092677 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym www.kaira.plAdministratorem danych osobowych klientów Sklepu jest „Temida Katarzyna Stępień” z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Księcia Janusza Mazowieckiego 20C lok. 31, 97-400 Łódź.  

2. Niniejszy Regulamin jest kierowany do wszystkich użytkowników Sklepu. Niniejszy Regulamin określa zarówno zasady rejestrowania się jak i korzystania z konta Sklepu, a także zasady dokonywania rezerwacji w formie elektronicznej towarów, które dostępne są w Sklepie. Regulamin określa również zasady składania zamówień w Sklepie Internetowym oraz zasady określające zawieranie umów sprzedaży Towarów. 

3. Każdy klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

3. Regulamin dostępny jest dla każdego użytkownika Sklepu poprzez kliknięcie linku „Regulamin”, który umieszczony jest na stronie Sklepu. 

4. Zawarte na stronie Sklepu informacje o towarach takie jak: opisy, ceny – stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami obowiązującego Regulaminu. 

5. Towary dostępne na stronie Internetowej Sklepu są szczegółowo oznaczone. Strona Internetowa Sklepu zawiera informacje o Towarach takie jak: opis, cena, skład, materiał z jakiego jest wykonany itp. 

6. Zaprezentowane zdjęcia służą poglądowemu przedstawieniu modeli dostępnych Towarów. 

Definicje: 

A. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego. 

B. Sprzedawca: Firma "Temida Katarzyna Stępień" figurująca w rejestrze gospodarczym pod Numerem Identyfikacji Podatkowej: 7712710227, REGON: 380092677 z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Księcia Janusza Mazowieckiego 20C lok. 31, 97-400 Łódź.  

C. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu Internetowego. 

D. Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, który prowadzony jest przez Sprzedawcę i dostępny pod wskazanym adresem internetowym: http://www.kaira.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość.  

E. Konto: Usługa Elektroniczna, która oznaczona jest indywidualnym loginem oraz hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu. 

F. Towar lub Produkt – towary, które sprzedawane są w Sklepie i znajdują się w ofercie Sprzedawcy. 

G.  Umowa – umowa zawarta na odległość, która dotyczy zakupu Towaru przez Klienta i zawarta jest na skutek złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie oraz jego przyjęcia przez Sprzedawcę; 

H. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru, która złożona jest przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej. 

I. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  

II PRODUKTY 

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na Stronie Internetowej Internetowego Sklepu Temida.  

2. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy KAiRA są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.  

3. Jako sprzedawca zobowiązujemy się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.  

4. Oferta produktów sprzedawanych przez Internetowy Sklep KAiRA jest na bieżąco aktualizowana.  

  

III WARUNKI TECHNICZNE 

1. Sprzedawca może wykorzystywać pliku typu cookies celem gromadzenia informacji dotyczących korzystania Klienta z Serwisu w celu: 

1.1. Utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu się na stronę Sklepu Internetowego), dzięki czemu klient nie musi logować się ponownie na każdej podstronie 

1.2. Dostosowywania i Optymalizacji Sklepu do potrzeb jego Klientów 

1.3. Tworzenia statystyk związanych z oglądalnością podstron Sklepu Internetowego 

1.4. Personalizacji przekazów marketingowych 

1.5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodnego działania Sklepu Internetowego.  

  

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza, dostępnego w Sklepie. 

2. Klient może złożyć zamówienie po uprzednim zarejestrowaniu swojego Konta w Sklepie albo bez rejestrowania Konta w Sklepie (zakupy jako gość).  

3. Aby złożyć zamówienie, Klient zobowiązany jest do starannego i poprawnego wypełnienia Formularza oraz podania wszystkich dany zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. 

4. Klient podczas składania zamówienia w Formularzu podaje dane, a także składa niezbędne oświadczenia dotyczące akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania informacji handlowych. 

5. Klient może złożyć zamówienie o każdej porze dnia i tygodnia. Natomiast zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 7 dni roboczych. 

  

VI FORMY PŁATNOŚCI 

1. Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium kraju (Polska): 

1.1 Płatność „za pobraniem” możliwa przy odbiorze przesyłki w przypadku, gdy klient wybierze sposób dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej 

1.2 Przelew bankowy – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po momencie zaksięgowania się wpłaty na koncie Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do podania numeru zamówienia w tytule przelewu.  

1.3. Pay’u – w tym przypadku z zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu autoryzacji wykonanej transakcji . 

VI CENY, KOSZTY WYSYŁKI 

1. Obowiązują ceny, które oferowane są w momencie złożenia zamówienia. Ceny oferowane są cenami końcowymi – zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w danym momencie. Aż do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje własnością Sklepu Internetowego. 

2. Obowiązują koszty wysyłki oferowane w momencie złożenia zamówienia. Koszty wysyłki opłaca Kupujący.  

  

VIII DOSTAWA 

1. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu. 

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru. 

3. Sprzedawca nie ponosi winy za opóźnienie w dostawie przez firmę kurierską. 

IX ZWROT TOWARU 

1. Towar kupiony w Sklepie Internetowym klient może zwrócić w ciągu 14 dni od daty jego odbioru. 

2. W przypadku zwrotu Towaru kupujący ponosi koszty wysyłki.  

3. Zwracany towar nie może mieć na sobie śladów użytkowania.  

X REKLAMACJE 

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres:  sklep.kaira@gmail.com. 

2. Reklamacja powinna zawierać zarówno szczegółowy opis problemu, jak i żądanie Klienta, opcjonalnie także dokumentację fotograficzną. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 14 dni. 

Formularz reklamacji:
Pobierz

  

5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca poinformuje klienta i podejmie stosowne działania. 

XI ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Sprzedawca lub Klienta może odstąpić od umowy na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.). 

XII WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Prawa do Serwisu oraz treści, które są w nim zawarte należą do Sprzedawcy. 

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, treści, zdjęcia produktów, formularze, hasła, znaki towarowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy Towaru. Zabronione jest poobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://www.kaira.pl bez zgody właściciela.  

  

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach, które nie są nieuregulowane w Regulaminie w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem jest sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.